Táto webová stránka používa cookies. Cookies nám umožňujú pochopiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku a my ju tak môžeme ďalej zlepšovať a poskytnúť Vám tú najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Podrobně o cookies

Provozovatel obchodu:

Toyformat s.r.o.
Nepomuckých 749/19, 199 00 Praha 9 - Letňany
Tel.: +420 775576177
IČ: 072 57 180   DIČ: CZ07257180

Pravidlá obchodu

1. Všetky objednávky sú považované za záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

2. Žiadame Vás, aby ste vo svojom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formulára. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou, v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, ihneď nás kontaktujte.

3. Pokiaľ dojde medzi vybavením a odoslaním objednávky ku zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, nejaké chýbajúce či nepresné údaje atď.

Cena dopravy:

PPL/GLS - 188,- Kč.

Platba za dobierku - 37,- Kč

5. Platba

Platba kartou pres platební branu GoPay.

Platba bankovým prevodom, Bankové spojenie:

IBAN: DE14 8559 0100 4562 4335 09
Swift/BIC: GENODEF1NGS

BLZ: 85590100

Volksbank Löbau Zittau eG 

Adresa banky: Hauptstrasse 8-10, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, DE.

Majiteľ účtu je Toyformat.r.o.

Zaplatený tovar Vám bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš účet bude odoslaný.

Dobierkou:

Tovar zaplatíte dodacej službe pri prevzatí objednávky.

Aby sme  Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, predovšetkým zákonu o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje.

Od Vás ako od zákazníka fyzickej osoby musíme pri nákupe požadovať tieto údaje: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mailovú adresu. Tieto údaje sú nevyhnutné k Vašej identifikácii, ku komunikácii s Vami, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovaniu Vašej platby za tovar. Pokiaľ nakupujete ako firma potrebujeme naviac adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vašej činnosti.

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalšej Vašej činnosti v našom internetovom obchode majú takisto dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi.

Zhrnutie.

Všetky údaje, ktoré o Vás a Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, nikomu inému neposkytujeme (s výnimkou spoločnosti zaisťujúcich expedičné služby alebo platobný styk, ktoré obdržia nutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebných pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len kvalitnému poskytovaniu našich služieb. Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácii o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom  takto zaslanom  e-maily je návod, ako nám jednoducho oznámite, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakážete. Takisto máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenia, žiadať o zlikvidovanie všetkých Vašich osobných údajov, ktoré ste nám skôr poskytli.

Váš súhlas.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedené miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.

Reklamačný poriadok. 

Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

Na všetok tovar sa viaže zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je u výrobku uvedené inak.

Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť, pokiaľ :

1. Výrobok bol poškodený pri preprave (Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je treba ihneď riešiť s dopravcom. Zákazník nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a musí o zistenom poškodení okamžite informovať predajcu).

2. Výrobok bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a obsluhou vykonávanou v rozpore s užívateľskou príručkou (pokiaľ u výrobku existuje).

3. Výrobok bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedali parametrom a požiadavkám uvedeným v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

4. Výrobok bol poškodený pôsobením živlov.

5. Výrobok bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii (pokiaľ u výrobku existuje).

6. Výrobok bol poškodený v dôsledku zapojenia do siete, ktorá neodpovedá príslušnej ČSN.

Postup pri reklamácii :

1. Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.

2. Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.

3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a priložte kópiu daňového dokladu.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku.

Odstúpenie od zmluvy :

Kupujúci má podľa §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Zb. (obč. Zák.), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Po navrátení tovaru, predávajúci zákazníkovi vráti späť odpovedajúcu čiastku dopredu dohodnutým spôsobom.