Táto webová stránka používa cookies. Cookies nám umožňujú pochopiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku a my ju tak môžeme ďalej zlepšovať a poskytnúť Vám tú najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Podrobně o cookies

Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu


1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
• meno a priezvisko,
• poštová adresa,
• fakturačná adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• IP adresa,
• Cookies.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
Spracovanie objednávky pre predaj a zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa eshopu.

Doba spracovania osobných údajov je:
Po dobu trvania zmluvy a následne ešte tri roky od jej ukončenia.

3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujícím tretím stranám:

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že bol prevádzkovateľom eshopu riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú prevádzkovateľovi eshopu poskytnuté dobrovoľne.


*Poučenie Poskytovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ eshopu týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenia") informuje, že:

• osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov budú spacované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

• dôvodom poskytnutia osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa eshopu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

• Prevádzkovateľ eshopu nemenoval žiadneho poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,

• Prevádzkovateľ eshopu nemá v úmysle predať osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov do tretej krajiny, medzinárodným organizáciám alebo iným ako vyššie uvedeným tretím stranám,

• Poskytovateľ osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa eshopu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má podozrenie, že prevádzkovateľ eshopu postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Toyformat s.r.o. (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Toyformat s.r.o.

Moravcova 8, 250 72 Kojetice

email: info@maly-genius.cz

telefon: +420 776 577 177